projekty i dofinansowania

Informujemy, że Kacper Global Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla działania 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty obuwia dla sektora medycznego” (numer wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-0497/20).

Celem przedmiotowego projektu jest dywersyfikacja przedsiębiorstwa, polegająca na wdrożeniu produktów, które będą kierowane do sektora medycznego – dedykowane zarówno personelowi medycznemu jak i pacjentom.

Efektem realizacji projektu będzie utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz dotychczasowych miejsc pracy.

Koszt kwalifikowalny projektu: 112 690,00 zł
Kwota dofinansowania: 95 786,50 zł

Opis projektu:

Dotychczasowa działalność przedsiębiorstwa skupiała się na produkcji i sprzedaży obuwia skórzanego. Firma oferuje produkty we własnych punktach handlowych, a także dostarcza je do sklepów multibranowych. Z uwagi na stan epidemii i ograniczoną działalność handlu detalicznego, firma zdecydowała się na dywersyfikację działalności i wprowadzenie do oferty nowych produktów. Wprowadzi na rynek innowacyjny produkt jakim jest obuwie dla sektora medycznego o właściwościach antystatycznych. Ponadto skóry z jakich będzie wykonane obuwie, zawierają jony srebra, które wykazują skuteczność przeciwdrobnoustrojową wobec bakterii, wirusów i grzybów, co wpłynie na ograniczenie rozprzestrzeniania się covid-19.

Produkty będą kierowane do szpitali, sklepów medycznych, a także aptek. Pozwoli to utrzymać przedsiębiorstwu zatrudnienie na obecnym poziomie, otworzy firmie nowe drzwi na rynek obuwia specjalistycznego i wzmocni konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Najistotniejsze cele:

  • Dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa w celu utrzyma ciągłość przychodów
  • Ograniczenie plastiku (wyeliminowanie taśm i nici wzmacniających wykonanych z poliestru)
  • Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, dzięki zastosowaniu w materiałach środków zwalczających wirusy, bakterie i grzyby
  • Wysoka jakość produktów
  • Właściwości rehabilitacyjne obuwia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020
W związku z realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty obuwia dla sektora medycznego” nr WND-RPSL.03.02.00-24-0497/20-002w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP – typ projektu 2, Inwestycje w MŚP zapraszamy do składania ofert na skórę do produkcji obuwia.

Zapytanie ofertowe nr. 1

Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte – brak złożonych ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020
W związku z realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty obuwia dla sektora medycznego” nr WND-RPSL.03.02.00-24-0497/20-002w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP – typ projektu 2, Inwestycje w MŚP zapraszamy do składania ofert na formy obuwnicze – środek trwały do wykonania podeszwy obuwia.

Zapytanie ofertowe nr. 2
Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma P.P.H.U. „Stanform” inż. Stanisław Mleczek, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, ul. Przemysłowa 7, 32-660 Chełmek – 24 000 zł netto.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020
W związku z realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty obuwia dla sektora medycznego” nr WND-RPSL.03.02.00-24-0497/20-002w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP – typ projektu 2, Inwestycje w MŚP zapraszamy do składania ofert na podszewkę skórzaną.

Zapytanie ofertowe nr. 3

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma PPHU “ALEKS” KOBIERZYCKI I KOBIERZYCKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki – 1200 zł netto.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2020
W związku z realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty obuwia dla sektora medycznego” nr WND-RPSL.03.02.00-24-0497/20-002w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP – typ projektu 2, Inwestycje w MŚP zapraszamy do składania ofert na antybakteryjne spody obuwnicze.

Zapytanie ofertowe nr. 4

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma „Krisbut-net”, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Kopernika 12, 42-310 Żarki – cena netto za 200 par – 2860 zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2020
W związku z realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty obuwia dla sektora medycznego” nr WND-RPSL.03.02.00-24-0497/20-002w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP – typ projektu 2, Inwestycje w MŚP zapraszamy do składania ofert na materiały formujące.

Zapytanie ofertowe nr. 5

Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte – brak złożonych ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2020
W związku z realizacją projektu pt. „Dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do oferty obuwia dla sektora medycznego” nr WND-RPSL.03.02.00-24-0497/20-002w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP – typ projektu 2, Inwestycje w MŚP zapraszamy do składania ofert na wkładkę formującą -wyściółkę.

Zapytanie ofertowe nr. 6

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma „Komponent Plus S.C.”, Stanisław Górny 75A, 34-105 Wysoka – cena netto za 200 par – 540 zł.

Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Firma realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 2/2020/PMT/Australia

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Laaker Group sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 44, 05-120 Legionowo

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3/2020/PMT/Australia

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Laaker Group sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 44, 05-120 Legionowo

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 4/2020/PMT/Australia

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Laaker Group sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 44, 05-120 Legionowo

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 5/2020/PMT/Australia

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Laaker Group sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 44, 05-120 Legionowo

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 6/2020/PMT/Australia

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Laaker Group sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 44, 05-120 Legionowo

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1/2020/PMT/Wietnam

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Laaker Group sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 44, 05-120 Legionowo

Wynik postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 2/2020/PMT/Wietnam

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Laaker Group sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 44, 05-120 Legionowo

Wynik postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3/2020/PMT/Wietnam

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Laaker Group sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 44, 05-120 Legionowo

Wynik postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 4/2020/PMT/Wietnam

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Laaker Group sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 44, 05-120 Legionowo

Wynik postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 5/2020/PMT/Wietnam

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Laaker Group sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 44, 05-120 Legionowo

Wynik postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 6/2020/PMT/Wietnam

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Laaker Group sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 44, 05-120 Legionowo

Wynik postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 7/2020/PMT/Wietnam

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Laaker Group sp. z o.o., ul. Zegrzyńska 44, 05-120 Legionowo

Wynik postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 8/2020/PMT/Wietnam

Pobierz

Postępowanie zostało zakończone, wykonawcą została firma Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań

Wynik postępowania

Scroll to Top
Przewiń do góry